สูจิบัตร งานบำเพ๊ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถคณะรังษีและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สูจิบัตร งานบำเพ๊ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถคณะรังษีและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖